Ostale naprave

Naprava za reverzno osmozo

Uporaba:

Naprava za reverzno osmozo se uporablja za proizvodnjo deionizirane vode. V glavnem se uporabljajo za pripravo vhodne kotlovske vode, za popravo vode za vlažilce in hladilne stolpe, za proizvodnjo pralne vode v industriji, trgovini in gostinstvu. Ker reverzna osmoza služi tudi za odpravo velikega dela mikroorganizmov in strupenih snovi, je v posebnih primerih uporabna za pripravo vode za bolnice, farmacevtsko in kozmetično industrijo, kot tudi za prehrambeno industrijo in industrijo pijač. Metoda reverzna osmoza je membransko difuzijska metoda. Substance v vodi zadrži polprepustna membrana, medtem ko čista voda teče skozi membrano. Slana voda visoke koncentracije,ki jo zadrži membrana se imenuje koncentrat, voda, ki steče skozi membrano pa se imenuje permeat. Na voljo so reverzne osmoze s pretokom od 300 l/h naprej.

Dodatne informacije:

Naprave za UV dezinfekcijo

 • Uporaba:

  Uporabljajo se za dezinfekcijo sistemske, tehnološke in pitne vode. Na voljo je več serij naprav za UV dezinfekcijo, ki se razlikujejo po funkcionalnosti in pretoku tretirane vode. Vse naprave lahko delujejo v kombinaciji s krmilnikoma Basic ali Standard.

  Opis delovanja:

  Voda za obdelovanje je izpostavljena intenzivnim UV-C žarkom v UVE reaktorju. UV žarki spremenijo dedno zasnovo celice mikroorganizma in onemogočajo nadalnje razmnoževanje celic ter ubijejo izvorno celico. Doza UV žarkov (mJ/cm2), uporabljena na bakterijah, je odvisna od prepustnosti vode za UV svetlobo (% na cm debeline plasti vode) in pretoka (m3/h). Minimalna potrebna doza UV žarkov za učinkovito dezinfekcijo je 25 mJ/cm2 pri ustreznem pretoku in transmisiji.

  Dodatne informacije:

Demi patrone

Uporaba v proizvodnji deminerializirane vode za:

 • vlažilce
 • super čiste parne generatorje
 • laboratorije, lekarne
 • površinsko tretiranje
 • male parne generatorje
 • pomivalne stroje v menzah
 • akumulatorje
 • indukcijske sisteme
 • grelne sisteme
 • laserske aplikacije
 • obdelavo po napravah za reverzno osmozo

Prednosti:

 • enostavno upravljanje
 • hitra menjava patron
 • učinkovita servisna mreža
 • kontinuirna kvaliteta
 • nizka cena
 • brez škodljivih vplivov na okolje
 • brez odpadnih voda

Dodatne informacije:

Odsoljevalna naprava ON

Uporaba:

Je sistem za merjenje električne prevodnosti z avtomatsko kontrolo vsebnosti mineralov v hladilnih sistemih in vlažilcih. Pri izhlapevanju vode v hladilnih sistemih in vlažilcih se le vodne molekule vežejo z zrakom, minerali pa ostajajo v sistemski vodi in njihova vsebnost se zato postopoma veča. Odsoljevanje pomeni izpuščanje dela sistemske vode. Količina izpuščene vode, kot tudi izgube pri izparevanju in pršenju, se nadomestijo s svežo vodo. Stopnja odsoljevanja zavisi od kvalitete sveže vode in dovoljene koncentracije mineralov. Električna prevodnost sistemske vode pa služi kot kontrolno stanje.

Lastnosti:

Sistemska voda kroži čez merilno sondo. Sonda generira merilni signal, ki je v sorazmerju s prevodnostjo sistemske vode. Ta signal se pošlje v kontrolno enoto. Kontrolna enota je opremljena z mikroprocesorjem, ki pretvori podatke in odda signal za regulacijo elektromagnetnega ventila. Ko električna prevodnost sistemske vode preseže nastavljeno zgornjo mejo, se odpre odsoljevalni ventil in sistemska voda se odvaja v odtočni kanal, dokler električna prevodnost ne pade pod nastavljeno mejo.

Dodatne informacije: