Ekologija, voda


Ekologija, voda
  • čiščenje komunalnih odpadnih vod (primarno čiščenje, sekundarno čiščenje: konvencialno, SBR, MBBR, MBR, Projektterciarno čiščenje: dehidracija mulja, dezinfekcija)
  • stabilizacija blata (anaerobna, aerobna, kemijska), zgoščanje blata, kofermentacija, proizvodnja bioplina, kogeneracija
  • sistemi in tehnologije za pripravo pitne vode (filtracija z multimedijskimi filtri, membranska filtracija, desalinacija, kloniranje s plinskim in tekočim klorom, dezinfekcija z ozonom, UV dezinfekcija)
  • čiščenje industrijskih odpadnih vod (kemijski, fizikalno-kemijski postopki, bioloških postopki)