PRODAJA KEMIKALIJ

Nudimo kemikalije in tehnološke rešitve s področij:

  • Obdelave kotlovskih vod
  • Obdelave hladilnih vod
  • Sredstev za kontrolo penjenja (antipenilci)
  • Oksidativnih kemikalij
  • Ultrazvočne obdelave vod
  • Obdelave odpadnih vod

Smo predstavniki proizvajalca kemikalij za pripravo vode DN chemicals.

S1

Smo predstavniki proizvajalca kemikalij za
pripravo vode Nixor. 

DODATNE INFORMACIJE

ga. Anja Štorek

tel.. +(386) 3 425 63 52
el. pošta: anja.storek@esot.net

g. Marko Novak

tel.. +(386) 3 425 63 82
el. pošta: marko.novak@esot.net