Zračni hladilci

Splošno

Opis:

Ohišje zračnih hladilcev je galvanizirano in prebarvano z antikorozijsko barvo. Vsaka ventilatorska sekcija zračnega hladilca je samostojna. Elektromotorji ventilatorjev so statično in dinamično uravnoteženi. Zaščitne mreže ventilatorjev ustrezajo najzahtevnejšim evropskim standardom. V zračne hladilce so vgrajene aluminijaste lamel in bakrene cevi. Zaradi zaprtega krogotoka ni možnosti za nastanek oblog ali bakteriološkega onesnaženja hladilnega sredstva.

Uporaba:

  • klimatizacija
  • drsališča
  • hladilnice
  • pivovarne
  • sušilnice žita
  • zorilnice sadja
  • in druge zahtevne hladilne procese