Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

·       Omogočiti DIGITALNO sledljivost vsakemu poslovnemu
procesu in aktivnost,, izdelku našega podjetja, ki se odvija na vsaki ravni
poslovanja in v celotni življenjski dobi projektov, neodvisno od tega ali gre
za kompleksne projekte ali gre za prodajo trgovskega produkta.

·       Zavedamo se, da le dobro organiziran poslovni sistem
jamči za kakovost storitev, dobave, zato smo sprejeli Poslovnik, ki ga v
poslovanju implementiramo, sedaj pa želimo narediti korak naprej, ter naše
poslovanje digitalizirati na ta način.

TEMELJNI CILJI RASTI

·       Iščemo najboljše rešitve za projekte, ki manj
obremenjujejo okolje in zmanjšujejo tveganja varnosti in zdravja. Vsestransko
učeči sodelavci prenašamo v prakso najboljša tehnološko razvojna dognanja.

·       V delovnih procesih in okoljih zagotavljamo kakovost z
načrtnim in usklajenim delovanjem vseh sodelavcev z ustvarjanjem možnosti in
vzdušja za delovno sodelovanje ter motivacijo za ustvarjalno delo.

·     Pri iskanju naših tehnološko-tehničnih rešitev in
opreme, ki jo izdelujemo in vgrajujemo,  se ravnamo v skladu z veljavnimi
standardi. Montaže in servisne storitve so kakovostne in pravočasne.

CILJ je, da bodo čim bolj DIGITALNE

STRATEGIJA

·        Naša vizija je postati poslovno uspešno, stabilno in tržno orientirano podjetje, usmerjeno k skrbi za okolje in racionalni izrabi naravnih in človeških virov.

·        Sistem  kakovosti  in ravnanja z okoljem vzdržujemo na primerni ravni standardov ISO 9001 in ISO 14001

·        Sistem dela stalno izboljšujemo.

·        Svojo politiko kakovosti in ravnanja z okoljem prenašamo na partnerska podjetja in ključne dobavitelje, da vzpostavijo in izvajajo sisteme skladno s standardi kakovosti in ravnanjem z okoljem.

Celje, september 2018

ISO 9001 ISO 14001