Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

  • Omogočiti DIGITALNO sledljivost vsakemu poslovnemu procesu in aktivnost,, izdelku našega podjetja, ki se odvija na vsaki ravni poslovanja in v celotni življenjski dobi projektov, neodvisno od tega ali gre za kompleksne projekte ali gre za prodajo trgovskega produkta.
  • Zavedamo se, da le dobro organiziran poslovni sistem jamči za kakovost storitev, dobave, zato smo sprejeli Poslovnik, ki ga v poslovanju implementiramo, sedaj pa želimo narediti korak naprej, ter naše poslovanje digitalizirati na ta način.

TEMELJNI CILJI RASTI

  • Iščemo najboljše rešitve za projekte, ki manj obremenjujejo okolje in zmanjšujejo tveganja varnosti in zdravja. Vsestransko učeči sodelavci prenašamo v prakso najboljša tehnološko razvojna dognanja.
  • V delovnih procesih in okoljih zagotavljamo kakovost z načrtnim in usklajenim delovanjem vseh sodelavcev z ustvarjanjem možnosti in vzdušja za delovno sodelovanje ter motivacijo za ustvarjalno delo.
  • Pri iskanju naših tehnološko-tehničnih rešitev in opreme, ki jo izdelujemo in vgrajujemo,  se ravnamo v skladu z veljavnimi standardi. Montaže in servisne storitve so kakovostne in pravočasne.

CILJ je, da bodo čim bolj DIGITALNE

STRATEGIJA

  • Naša vizija je postati poslovno uspešno, stabilno in tržno orientirano podjetje, usmerjeno k skrbi za okolje in racionalni izrabi naravnih in človeških virov.
  • Sistem  kakovosti  in ravnanja z okoljem vzdržujemo na primerni ravni standardov ISO 9001 in ISO 14001
  • Sistem dela stalno izboljšujemo.
  • Svojo politiko kakovosti in ravnanja z okoljem prenašamo na partnerska podjetja in ključne dobavitelje, da vzpostavijo in izvajajo sisteme skladno s standardi kakovosti in ravnanjem z okoljem.

Celje, september 2018

ISO 9001 ISO 14001