PODPIS POGODBE ZA IZGRADNJO ČISTILNE NAPRAVE NA PREVALJAH

 Oktober, 2019.

Podjetje ESOT-INVEST d.o.o. je dne 24.10.2019 podpisalo pogodbo z Občino Prevalje za izvedbo gradbenih del za izvedbo projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: Sklop 2 (Občina Prevalje): Izgradnja ČN Prevalje«, ki ga bo izvajalo v partnerstvu s podjetjem GIC GRADNJE d.o.o. iz Rogaške Slatine in podizvajalcem podjetjem HASLAUER d.o.o. iz Celja.

Nova čistilna naprava velikosti 7.000 PE bo zgrajena do konca leta 2021, projekt pa vključuje projektiranje in gradnjo SBR biološke čistilne naprave z aerobno stabilizacijo blata.

Vrednost projekta znaša 3 mio EUR, naložbo pa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.