PODPIS POGODBE ZA IZGRADNJO ČISTILNE NAPRAVE V ČRNI NA KOROŠKEM

Marec 2020.

Podjetje Esot-invest d.o.o. je v partnerstvu s podjetjema Slemenšek d.o.o. ter podjetjem GIIP d.o.o. dne 12.3.2020 podpisalo pogodbo z Občino Črna na Koroškem za izvedbo gradenj v sklopu operacije »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže v Občini Črna na Koroškem (Čistilna naprava Črna, kanalizacija Črna)«.

Kapaciteta nove čistilne naprave bo 3200 enot, vrednost celotnega projekta, ki obsega gradnjo kanalizacije v dolžini 2,6 kilometra in izgradnjo čistilne naprave, znaša 3,4 mio EUR, naložbo pa sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za vode in investicije) in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (EU nepovratna finančna sredstva).