PODPIS POGODBE ZA IZGRADNJO ČISTILNE NAPRAVE V PODČETRTKU

September, 2021 Podjetje ESOT-INVEST d.o.o. je 27.9.2021 podpisalo pogodbo z Občino Podčetrtek za izvedbo projekta »Projektiranje in gradnja projekta ČISTILNA NAPRAVA V OBČINI PODČETRTEK«. Izvedba projekta, ki je vreden 2,2 mio EUR in bo sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor, zajema projektiranje in gradnjo MBR čistilne naprave za čiščenje komunalnih odpadnih voda velikosti READ MORE

PODPIS POGODBE ZA IZGRADNJO ČISTILNE NAPRAVE V ČRNI NA KOROŠKEM

Marec 2020. Podjetje Esot-invest d.o.o. je v partnerstvu s podjetjema Slemenšek d.o.o. ter podjetjem GIIP d.o.o. dne 12.3.2020 podpisalo pogodbo z Občino Črna na Koroškem za izvedbo gradenj v sklopu operacije »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže v Občini Črna na Koroškem (Čistilna naprava Črna, kanalizacija Črna)«. Kapaciteta nove čistilne naprave bo 3200 enot, READ MORE

PODPIS POGODBE ZA IZGRADNJO ČISTILNE NAPRAVE NA PREVALJAH

 Oktober, 2019. Podjetje ESOT-INVEST d.o.o. je dne 24.10.2019 podpisalo pogodbo z Občino Prevalje za izvedbo gradbenih del za izvedbo projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: Sklop 2 (Občina Prevalje): Izgradnja ČN Prevalje«, ki ga bo izvajalo v partnerstvu s podjetjem GIC GRADNJE d.o.o. iz Rogaške Slatine in podizvajalcem podjetjem HASLAUER d.o.o. iz Celja. READ MORE